Crimelabs: Jongeren bedenken oplossingen voor drugscriminaliteit

Zestig studenten van mboRijnland in Gouda bedenken oplossingen voor het voorkomen van drugscriminaliteit. Ze doen dit in opdracht van de gemeente Gouda en het RIEC Den Haag. Kennisland organiseert, ontwerpt en begeleidt samen met Young Perspectives dit traject waarin jongeren door middel van design thinking met deze uitdaging aan de slag gaan.

Bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals jeugdcriminaliteit, zijn de perspectieven, (ervarings)kennis en vaardigheden van jongeren zelf veel belangrijker dan vaak wordt gedacht. Vanuit deze overtuiging hebben de gemeente Gouda, het RIEC Den Haag, mboRijnland, Young Perspectives en Kennisland de handen ineengeslagen in het project Crimelabs.

Oplossingen ontwerpen 
Binnen Crimelabs gaan mbo-studenten aan de slag om oplossingen te ontwerpen om drugscriminaliteit onder jongeren te voorkomen. Het traject leidt niet alleen tot nieuwe inzichten voor beleidsmakers. Het is ook nuttig en leerzaam voor jongeren: ze doen nieuwe vaardigheden op, voelen zich gehoord en serieus genomen én vergroten hun bewustzijn over de gevolgen van drugscriminaliteit voor zichzelf en hun omgeving.

Programma 
Crimelabs Gouda bestaat in totaal uit 6 bijeenkomsten waarin ongeveer 60 studenten van mboRijnland in groepjes aan de slag gaan. Ze onderzoeken wat er in hun directe omgeving leeft met betrekking tot drugsgebruik en -criminaliteit en ontwerpen haalbare en vernieuwende oplossingen om drugscriminaliteit onder jongeren te voorkomen. We bieden een programma waarin de studenten:

– Meer leren over de achterliggende factoren waardoor jongeren in de drugscriminaliteit belanden;
– Geïnspireerd worden door (ervarings)deskundige jongeren die in het verleden in detentie hebben gezeten en nu anderen willen helpen en informeren (de experts van YOPE);
– De stad in gaan om kennis te maken met relevante maatschappelijke organisaties, zoals het jongerenwerk, de verslavingszorg en de politie;
– Oefenen met vaardigheden als gesprekken voeren en luisteren, onderzoeken, ontwerpen, samenwerken en presenteren;
– Verschillende methoden toepassen om uiteindelijk tot een haalbare en vernieuwende oplossing te komen.

Aan het einde van het traject presenteren de jongeren hun ideeën aan de burgemeester van Gouda en andere geïnteresseerden, waarna een deel van de plannen door de gemeente, Dealbreakers en de school – al dan niet samen met de jongeren – in de praktijk wordt gebracht.

Meer weten?
Crimelabs loopt van januari tot en met maart 2024. Lees meer over het project op de projectpagina van Kennisland. Wil je op de hoogte blijven, of heb je vragen over dit initiatief? Mail ons via dealbreakers@denhaag.nl