Gesprekstool Crimitalk helpt ouders om met hun kind over criminaliteit te praten

Hoe ga jij het gesprek aan met je kind over drugs, wapens en andere vormen van criminaliteit?

“Het gesprek met je kind moet anno 2023 niet alleen gaan over de bloemetjes en de bijtjes, maar ook over de plantjes en pilletjes.”

Bijna alle ouders/verzorgers voeren wel het noodzakelijke gesprek over seksuele voorlichting met hun kind(eren). Maar een gesprek met je kind voeren over criminaliteit, drugs en wapens, hoe doe je dat? Een gespreksstarter als de Crimitalk kan hierbij helpen. Je hoeft als ouder/verzorger niet alles te weten, maar met behulp van Crimitalk.nl kun je gemakkelijker het gesprek aangaan met je kind(eren) over waar ze mee te maken kunnen krijgen, op welke manier ze dan kunnen reageren of waar ze terecht kunnen voor hulp/ondersteuning.

Ga jij het gesprek aan met je kind?
Op www.crimitalk.nl vind je 40 stellingen en vragen om te bespreken met je kind. Op het achterliggend platform vind je heel veel informatie over drugs, wapens en criminaliteit. Ook kun je er terecht bij hulppartners. Crimitalk is een initiatief van het RIEC Limburg.