Interventiematrix

Tja we hebben er geen aandelen in maar zijn heel enthousiast over deze aanpak, die we eigenlijk elk kind gunnen.

Vroegtijdig externaliserend agressief gedrag ombuigen, of in woorden van de kinderen: “PIT leert mij met mijn boosheid om te gaan”.
Er zijn meerdere aanpakken die zich op deze doelgroep richten, en terecht, want hoe eerder hoe beter voor het kind en zijn/haar omgeving. Maar wat deze aanpak uniek maakt is de samenwerking met de wetenschap. Dus een aanpak volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten én begeleid door gedragswetenschappers van de Universiteit Leiden.

Voor meer informatie over PIT neem je hier een kijkje

BASTA! is een preventieve ambulante methode die jeugdprofessionals ondersteunt om te voorkomen dat
jonge kinderen (12-minners) risicovol signaal- of delictgedrag gedrag gaan ontwikkelen of gaan recidiveren.
BASTA! richt zich daarbij op het kind, de opvoeders, de school en de buurt waarin de kinderen wonen.

 

Voor meer info, kijk hier

We zijn een beetje bevooroordeeld omdat Dealbreakers graag samenwerkt met Team Stedelijke Jeugdaanpak (SJA). Maar we noemen het hier toch omdat het concept inspiratie kan geven aan andere gemeenten.

De SJA is in 2019 ontstaan uit behoefte van zowel de politie als de gemeente om gezamenlijk met betrokken partners in te kunnen spelen op signalen/zorgen over jongeren tot 27 jaar.

De aanpak kenmerkt zich door het zoeken en vinden van creatieve oplossingen binnen het veiligheidsdomein, het sociaal domein en het onderwijs. Onder het mom ‘niks doen is geen optie’ laat team SJA niet los totdat er een goede oplossing is. De aanpak kenmerkt zich door het zoeken en vinden van creatieve oplossingen binnen het veiligheidsdomein, het sociaal domein en het onderwijs. Onder het mom ‘niks doen is geen optie’ laat team SJA niet los totdat er een goede oplossing is. Zowel preventief als repressief en alles wat daartussen zit.

Wil je meer weten? Mail naar het team via stedelijkejeugdaanpak@leiden.nl

IPTA is een variant op de Stedelijke Jeugdaanpak en is de afkorting voor Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid. Het is een integrale persoonsgerichte aanpak om kwetsbare jongeren (16-27 jaar) toe te leiden naar school of werk.

Met IPTA pak je aan wat nodig is, zonder te problematiseren. Een jongere wordt snel en op alle levensgebieden geholpen en begeleid door een persoonlijke coach die zijn taal spreekt.

Meer info kun je vinden op IPTA: Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

We zijn ons ervan bewust dat er veel op het onderwijs af komt en er veel van ze gevraagd wordt. En dit in tijden van grote personeelstekorten.
Daarom willen wij het onderwijs ook graag iets bieden wat hen écht helpt. In een aantal scholen wordt hiermee gepilot en tot nu toe is het enthousiasme groot. Dit kan weleens de ‘hallelujah’ van het onderwijs worden.

Indicator is een online tool die helpt met het vroeg signaleren van zorgwekkend gedrag en het nadenken over interventies die de school, de klas en het individu versterken.

Nieuwsgierig? Kijk dan even hier

In Nieuwegein is maandenlang geïnvesteerd in het opbouwen van een relatie met de moeders in de wijken. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er behoefte was aan concrete tools om hun eigen positie te versterken. Daaruit is deze training ontstaan.

De moedertraining is een cultureel-sensitieve training van 8 sessies, waarbij het versterken van de weerbaarheid van de moeders centraal staat. In deze training wordt de omschakeling gemaakt van een curatieve nar een preventieve aanpak. De moeders leren een schaamtecultuur te doorbreken en de stap om hulp te zoeken te nemen. Door het zichtbaar maken en herkennen van ondermijnende gedragsveranderingen bij hun kinderen en geven hen tools om daarop te handelen.

Meer informatie over de training kun je opvragen bij Straatwaarden (RIEC Midden Nederland) info@riec-mn.nl

Dat sporten goed voor je is, weten we natuurlijk al lang.
Maar naast gezondheidsvoordelen levert het je ook een langdurig goed netwerk op waar je op kunt terugvallen, zoals wanneer je bijvoorbeeld een stageplek zoekt of een baan nodig hebt.

Wij vinden positief perspectief heel belangrijk, want als je alleen maar hoort wat je niet mag doen, hoe weet je dan waar te beginnen?
Sport dus! Turnover is één van de vele voorbeelden in NL waarbij sport als middel wordt gebruikt. Hun slogan is dan ook Turnover – Sport werkt.

Kijk op hun website voor meer informatie. En als je geïnspireerd bent kun je ook je lokale sportclubs betrekken bij sport als middel en perspectief als doel!

Dat sporten goed voor je is, weten we natuurlijk al lang.
Maar naast gezondheidsvoordelen levert het je ook een langdurig goed netwerk op waar je op kunt terugvallen, zoals wanneer je bijvoorbeeld een stageplek zoekt of een baan nodig hebt.

Wij vinden positief perspectief heel belangrijk, want als je alleen maar hoort wat je niet mag doen, hoe weet je dan waar te beginnen?
Sport dus!

Waar Turnover zich meer richt op de 18- doelgroep, doet De Harde Leerschool dat voor 18+ tot aan 99. Je hoeft niet van sporten te houden, sportief of fit te zijn. Rugby is een middel dat gebruikt wordt. Wij hebben een aantal keren mogen deelnemen bij de afronding van een traject en zijn telkens weer geraakt door wat DHLS bereikt met deze doelgroep. Ze zijn in het hele land actief, zeer zeker de moeite waard om eens met ze te praten.

Nog meer sport! Je doet het omdat het goed voor je is. Of omdat je het leuk vindt. Maar voor sommige jongeren betekent sport méér dan dat. Zo kan sport het verschil maken en een fundament leggen voor een mooie toekomst. Dat is waar Alleen Jij Bepaalt voor staat.

AJB biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hiermee zorgen zij voor een positieve ontwikkeling van jongeren door hen kennis te laten maken met sport.

Meer informatie op hun website: Alleen jij bepaalt wie je bent – Alleen jij bepaalt wie je bent

Vanuit Dealbreakers zetten we deze Escaperoom in als eerste interventie voor leerlingen en scholen om kennis mee te maken. En ik durf wel te zeggen met groot succes!

Er zijn 2 versies: 12-15 jaar (ook geschikt voor groep 8) en 16-18 jaar. En beiden worden fanatiek en enthousiast ontvangen.
Een fijne laagdrempelige manier voor scholen om aandacht te besteden aan het onderwerp drugscriminaliteit. Dit geeft hen (en gemeenten) meer inzicht in de kennis en kunde van jongeren op dit onderwerp. Veel RIEC’s hebben deze tonnen tot hun beschikking. Neem contact op met RIEC’s voor meer informatie over inzetbaarheid en beschikbaarheid.

Hier vind je uitgebreide informatie over de interventie.

#Leerlingalert

#Ouderalert

#Docentalert

Het Alertprogramma zet in op het voorkomen dat jongeren kiezen voor een criminele carrière. Daarom leren ze leerlingen & studenten, hun docenten en ouders  hoe het er in de criminele wereld aan toe gaat, hoe je het herkent en hoe je dan moet handelen.

Voor de verschillende doelgroepen wordt een eigen programma aangeboden.

Onze ervaring is heel positief en wordt altijd goed ontvangen doordat het positief en concreet is!

De les ‘de kosten van snel geld verdienen’ is ontwikkeld vanuit de behoefte om ondermijnende criminaliteit bespreekbaar en zichtbaar te maken. Leerlingen hebben vaak geen besef van de wereld die hierachter schuilgaat, hoe gemakkelijk ze er in kunnen rollen en hoe moeilijk het is om er weer uit te stappen.

In veel gemeentes is Halt actief, je kan bij je eigen gemeente terecht voor meer info, of neem een kijkje op de site van Halt.

Wij hebben zelf een workshop van deze groep mogen bijwonen en waren zeer onder de indruk. Dit maakt dat zij zeker een plekje in dit overzicht verdienen.

Stichting Confro maakt voorstellingen, trainingen en lesprogramma’s met als doel het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en taboes. Ze zetten verschillende theater-, weerbaarheids- en dialoogmethodieken in om je onderdeel te maken van onze trainingen.

Dit doen ze op scholen, voor professionals en niet-professionals.

Met thema’s als drugs, maar ook bijvoorbeeld messengeweld. Neem een kijkje op hun website Home – Confro.nl

 

Helaas zien we dat kinderen steeds jonger worden ingezet om criminele handelingen te verrichten.
De roep om vroege interventies is dan ook terecht actueel.
Straatwaarde(n) heeft daarom een preventief onderwijsprogramma ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8.  Met als doel de jonge jeugd weerbaarder te maken tegen de verleidingen van  (drugs)criminaliteit, zodat zij hun dromen en ambities kunnen verwezenlijken.

 

Het onderwijsprogramma bestaat uit 5 lessen

  1. Wat is (drugs)criminaliteit – wijkagent
  2. Verleidingen & groepsdruk – Halt
  3. Het maken van keuzes – Officier van justitie
  4. Escaperoom Foute Centen  – Jongerenwerk
  5. Dromen en ambities – (Lokale) positieve rolmodellen

 

Meer weten? Info@riec-mn.nl

Soms is het goed als jongeren van ervaringsdeskundigen te horen krijgen welk pad ze beter kunnen bewandelen. Dat wordt bij credible messengers uitgevoerd door professionals die ‘de straat’ kennen.

Door hun achtergrond herkennen ze de frustraties, woede en ambities van veel jongeren.

Lees hun verhaal op de website van credible messengers

Wie Grijpt In?’, het lesprogramma waarin officieren van justitie en studenten rechten met leerlingen in gesprek gaan over hun eigen rol in een veilige samenleving. ‘Wie Grijpt In?’ is een lesprogramma voor alle niveaus van het middelbaar onderwijs en het MBO. Het daagt jongeren uit om, aan de hand van thema’s en onderwerpen die raakvlakken hebben met hun eigen leefwereld, na te denken over de Nederlandse rechtstaat, een veilige samenleving en hun eigen rol in de samenleving. Via de vraag wat maatschappelijk als goed of fout wordt ervaren wordt er toegewerkt naar de werking van het strafrecht.

 

Zie voor meer info OM-lesprogramma ‘Wie grijpt in?’ | Onderwijs/jongeren | Openbaar Ministerie

De Rots en Watertrainingen worden al op veel plekken gegeven en is naar onze mening een vorm van universele preventie, dus ook voor criminaliteit. Maar het is breder dan dat. Het is practise based én evidence based.

De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Bekijk de website voor meer informatie

Recentelijk in het nieuws: Rapport: aanpak criminele ronselaars rammelt, daders blijven buiten schot | RTL Nieuws

Er is nog te weinig aandacht voor jongeren die gedwongen worden criminele handelingen te verrichten.
Daar is nog veel werk te doen.

Een begin is om jongeren bewust te laten zijn dat deze vorm van mensenhandel bestaat.

BUIT in de klas is gemaakt voor én met jongeren vanaf 10 jaar met als doel om verschillende vormen van uitbuiting te voorkomen en jongeren weerbaarder te maken tegen uitbuiting. Met BUIT willen we de bewustwording en weerbaarheid bij jongeren rondom het thema uitbuiting vergroten.

In het lespakket BUIT komen de thema’s ‘criminele uitbuiting’ en ‘seksuele uitbuiting’ aan bod. Bij beide thema’s bekijken jongeren een film en kunnen ze daarna via een app gesprek ‘praten’ met de personages uit die film.

Je kan hier het gratis lespakket aanvragen

Zicht is een korte maar indringende film waarin de kijken wordt meegenomen in de belevingswereld van jongeren en ouders die in aanraking zijn (geweest) met ondermijnende criminaliteit.

Het doel van de film is het gesprek op gang brengen over het creëren van weerbare jeugd en het voorkomen van afglijden. Daarnaast kan de film werken als breekijzer om verbindingen te leggen tussen verschillende domeinen binnen overheden en andere partners die een rol spelen in dit speelveld.

De film ZICHT is vanwege privacy redenen afgeschermd en alleen via een toolkit te gebruiken en te kijken. Heb je vragen hierover of wil je gewoon even brainstormen hoe jij de toolkit in je werk kunt gebruiken, stuur dan een mail naar weerbarejeugd@taskforce-riec.nl.

Op 3 plekken in Nederland is er de Risk Factory:

Midden- en West Brabant

Noord Limburg

Enschede

Gezond en veilig zijn, heb je deels in eigen hand. Het begint met zelfredzaamheid. In de Risk Factory  beleven basisschoolleerlingen van groep acht en senioren risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Met realistische en interactieve scenario’s, zoals brandgevaar, phishing of cyberpesten, verkeersveiligheid, groepsdruk, 112 bellen en (positieve) gezondheid, ervaren ze (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

Ontwikkeld door STRDR Academy om de boodschap op een passende manier over te brengen.

Jongeren stappen in ons leven, maken tijdens het spel onze keuzes en ervaren zo de consequenties… en dat werkt…

Na afloop van de lessen komen er altijd nog wat jongeren langs, om hun vragen te stellen, hun eigen ervaringen te delen, advies te vragen of gewoon voor wat extra support bij de keuzes die ze moeten maken…

En DAAR! doen ze ’t voor!

Vanuit hun eigen ervaringen hebben ze daarom een aantal spelvormen ontwikkeld om door ons of zelf! met jongeren te spelen. Klik hier voor meer info

Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een interactief lesprogramma ontwikkeld door de politie en de Peter Faber Stichting voor de leerlingen van groepen 8 basisschool en voortgezet onderwijs.

Het programma is gericht op misdaadpreventie en laat politie, andere rolmodellen en zelfs ex-gedetineerden voor de klas in gesprek gaan met de leerlingen.

Kijk op Epjo.nl voor meer info

We zijn ons ervan bewust dat er veel op het onderwijs af komt en er veel van ze gevraagd wordt. En dit in tijden van grote personeelstekorten.
Daarom willen wij het onderwijs ook graag iets bieden wat hen écht helpt. In een aantal scholen wordt hiermee gepilot en tot nu toe is het enthousiasme groot. Dit kan weleens de ‘hallelujah’ van het onderwijs worden.

Indicator is een online tool die helpt met het vroeg signaleren van zorgwekkend gedrag en het nadenken over interventies die de school, de klas en het individu versterken.

Nieuwsgierig? Kijk dan even hier