Specialistisch jeugdwerk voor de ‘2%’

Om de ‘2%’ van de jeugdcriminaliteit beter aan te kunnen pakken, is een ander type jeugdwerker nodig dan doorgaans in het reguliere jongerenwerk wordt aangeboden. Jan Dirk de Jong en Nienke de Wit van de Hogeschool Leiden pleiten daarom voor specialistisch jeugdwerk. Deze vorm van jeugdwerk kan helpen voorkomen dat jongeren die in de beginfase van hun criminele carrière zitten niet verder afglijden. 

Jan Dirk de Jong is lector Aanpak Jeugdcriminaliteit en doet al jaren onderzoek naar de zogeheten 2%-doelgroep. De 2% is geen officieel percentage, maar een verzonnen term die verwijst naar jongeren in de beginfase van hun criminele carrière.

De ‘2%’ heeft nog niet aan het échte geld geroken en zit nog niet vast het web van verplichtingen en dreigementen vanuit de georganiseerde misdaad. Preventief jeugdwerk, zo menen de onderzoekers, kan mogelijk voorkomen dat ze verder afglijden. Het is een van de conclusies uit het boek ‘Specialistisch jeugdwerk voor de 2%’ van Jan Dirk de Jong en Nienke de Wit dat deze week is gepubliceerd.

De Jong en De Wit pleiten voor een specialistische vorm van jongerenwerk: “Deze groep belandt nu nog in een gat tussen regulier jongerenwerk en gespecialiseerde jeugdzorg. Met een ander type jeugdwerker dan doorgaans in het reguliere jongerenwerk wordt aangeboden kan dit gat worden gedicht.”

Meer weten over hoe dit specialistische jongerenwerk er dan uit zou kunnen zien en wat ervoor nodig is? Lees het uitgebreide nieuwsbericht van de Hogeschool Leiden over het onderzoek en het boek.

specialistisch jongerenwerk voor de 2% omslag