Studenten mboRijnland presenteren oplossingen om drugscriminaliteit te voorkomen

Een buurthuis gerund voor én door jongeren, peer-educatie op middelbare scholen, een opvoedcoach voor elk gezin of een basisinkomen voor jongeren. Dit is een greep uit de oplossingen die 40 studenten van mboRijnland tijdens het project Crimelabs hebben bedacht om drugscriminaliteit onder jongeren in Gouda te voorkomen.

student presenteert oplossing Crimelabs

Tijdens de slotbijeenkomst van Crimelabs op 27 maart pitchten 7 groepjes hun ideeën aan burgemeester Pieter Verhoeve van de gemeente Gouda, vertegenwoordigers van buurgemeenten en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en andere geïnteresseerden. Zij gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de ideeën.

Een fijne omgeving om op te groeien 
Oplossingen om drugscriminaliteit onder jongeren te voorkomen, waren onder andere een buurthuis voor én door jongeren, een passender aanbod van (sport)activiteiten voor jongeren, voorlichting aan kinderen die de overstap maken naar de middelbare school door ervaringsdeskundige jongeren en betere ondersteuning voor ouders bij de opvoeding. Wat opviel is dat veel oplossingen van de studenten niet zijn gericht op repressie, maar juist op preventie, voorlichting en een fijnere omgeving om op te groeien. De bezoekers reageerden enthousiast op de ideeën van de studenten.

Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda:

“Ik heb grote waardering voor de betrokkenheid en openheid van de studenten om het leven van jonge mensen veiliger en gezonder te maken. Ik heb zeer persoonlijke verhalen van hen gehoord, waaruit blijkt dat de stap naar drugsgebruik en drugsgerelateerde criminaliteit voor jongeren heel klein kan zijn. De ideeën van de studenten leveren weer nieuwe rolmodellen op, evenals nieuwe contacten en inspiratie.”

Els Tieman, directeur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

“Wij werken met veel gemeenten samen om jeugdcriminaliteit onder jongeren te voorkomen. De studenten hebben goede voorstellen gedaan, waar we echt iets mee kunnen doen, juist omdat ze zo goed op elkaar aansluiten. Ik neem de ideeën daarom mee naar Den Haag, zodat we daar op verder kunnen bouwen!”

Studenten pitchen hun oplossingen

Effectiever beleid door samenwerking met jongeren
Het project Crimelabs Gouda werd georganiseerd door de Gemeente Gouda, het RIEC Den Haag, mboRijnland, Young Perspectives en Kennisland. Het is opgezet vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om meer met jongeren samen te werken om effectief beleid te ontwikkelen ter voorkoming van jeugdcriminaliteit.

Waarom raken jongeren eigenlijk betrokken bij drugscriminaliteit? Met die vraag begon de zoektocht van de studenten naar oplossingen. Ze spraken met ervaringsdeskundige jongeren met een detentieverleden en deelden hun eigen ervaringen met het onderwerp. Zo kwamen ze tot de conclusie dat er vele achterliggende redenen zijn die jongeren richting criminaliteit duwen, zoals geldproblemen en armoede, een moeilijke thuissituatie, groepsdruk en verveling. Willen we jeugdcriminaliteit voorkomen, dan zullen we die oorzaken dus moeten aanpakken.

Jongeren ook betrekken bij vervolgstappen
De studenten werkten vervolgens in groepen oplossingen uit die zij toetsten bij Goudse jeugdorganisaties en pitchten tijdens de slotbijeenkomst. Dat leverde waardevolle gesprekken én concrete vervolgstappen op die een aantal studenten en professionals samen gaan zetten. De burgemeester en het RIEC nodigden een aantal jongeren uit om mee te praten en mee te denken in de vervolgstappen.

Burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve

Het traject leidde niet alleen tot nieuwe inzichten voor beleidsmakers: het was ook nuttig en leerzaam voor de studenten zelf. Ze deden nieuwe vaardigheden op, voelden zich gehoord en serieus genomen, werden zich meer bewust van de gevolgen van drugscriminaliteit voor zichzelf en hun omgeving én versterkten de band met hun medestudenten:

“Doordat we in dit project binnen de groep zoveel persoonlijke dingen met elkaar hebben gedeeld en sommigen van ons ook eigen ervaringen met drugs en criminaliteit hebben gedeeld, hebben we elkaar veel beter leren kennen. We zijn eerlijker en opener naar elkaar toe en daardoor veel hechter geworden.”

Iris den Hartog, beleidsmedewerker van het project Dealbreakers bij het RIEC Den Haag was vooral blij met de uitwisseling tussen jongeren en professionals van diverse organisaties:

“De studenten hebben in korte tijd hele mooie en concrete plannen uitgewerkt en hebben op een hele krachtige manier persoonlijke verhalen, inzichten en oplossingen gedeeld met professionals. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren en beleidsmakers veel vaker met elkaar in gesprek moeten. We hebben elkaar nodig om het verschil te maken.”

Studenten die meededen met Crimelabs Gouda