Jongline: de online wereld van jongeren begrijpen

De online en offline werelden van jongeren lopen steeds meer in elkaar over. Dat kan voor uitdagingen zorgen op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld in de vorm van gevaarlijke online ‘challenges’, het oproepen tot rellen of het ronselen van (kwetsbare) jongeren voor illegale klusjes via social media. Jongline is een recent gepubliceerde handreiking van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg voor professionals over de fenomenen, kansen en gevaren in de online leefwereld van jongeren.

De handreiking ‘Jongline’, een product van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg, is bedoeld om professionals die werkzaam zijn in het jeugd- en veiligheidsdomein kennis over de online wereld bij te brengen. De publicatie geeft een inkijkje in verschillende (illegale) online fenomenen en geeft praktische aanbevelingen hoe professionals hier mee om kunnen gaan.

Meer weten?
Ben jij benieuwd naar informatie en praktische handvatten over de apps die jongeren gebruiken, online fenomenen die relevant zijn in de werelden van veiligheid en zorg, of het perspectief van twee ervaringsdeskundige jongeren? Jongeline is gratis toegankelijk via deze link.