Handvatten voor docenten

Beslisboom Drugs op school 
Is het signaal dat je opvangt gebaseerd op een feit of onderbuikgevoel? Deze vraag vormt het startpunt van de Beslisboom Drugs op school, die je langs de mogelijke vervolgstappen leidt.

Signalenblad Ondermijning
Welke signalen kunnen duiden op mogelijke betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit? En wat kun je doen als je je zorgen maakt? Het Signalenblad Ondermijning  geeft inzicht in deze vragen.

Stappenplan: wat doe ik bij zorgwekkende signalen?
Als je een zorgwekkend signaal opvangt, waar en bij wie kun je dan met dit signaal terecht? Het stappenplan voor schoolmedewerkers wijst je de weg. De route hangt onder andere af van of het signaal een individuele leerling betreft of een groep. Gaat het om een bredere trend, zorg of ontwikkeling? Breng die dan in op het signaaloverleg.

Halt interventies
Halt heeft voorlichtingen die ingezet kunnen worden om ongewenst gedrag, zoals agressie, overlast, sexting, (online) pesten, cybercriminaliteit en schoolverzuim, tegen te gaan. Bekijk welke interventies voor jouw leerlingen passend zijn.

Alertprogramma
In #Docentalert en #Ouderalert leren docenten en ouders drugscriminaliteit te signaleren en het gesprek met jongeren aan te gaan.
#Leerlingalert zet in op het voorkomen dat jongeren het criminele pad bewandelen. Bekijk wat het Alertprogramma voor jouw school kan betekenen.

Indicator
Met indicator WIJschool worden scholen geholpen met het vroeg signaleren van zorgwekkend gedrag en het nadenken over interventies die de school, de klas en het individu versterken. Hierin is aandacht voor complexe vraagstukken, zoals crimineel gedrag, seksuele en financiële uitbuiting, huiselijk geweld, complotdenken en radicalisering. Ontdek wat Indicator jouw school kan bieden.

Om jongeren weerbaar te maken tegen de verleidingen van ‘het snelle geld’, heeft Dealbreakers een doorlopende leerlijn van bestaande werkzame interventies samengesteld. Deze bieden we aan aan scholen in de regio’s Den Haag en Hollands Midden. Van groep 7/8 tot en met de vierde klas is er een interventie die aansluit bij de doelgroep. Zoals de escaperoom ‘Foute Centen’ voor brugklassers en het #Alertprogramma voor de derde klas. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw school? Bekijk de informatieflyer en neem vrijblijvend contact met ons op!

Drugs: monitoring, preventie en harm reduction
De wereld van het drugsgebruik is dynamisch en verandert snel. Het Trimbus Instituut volgt deze ontwikkelingen via diverse monitoringsystemen en onderzoeken en ontwikkelen, implementeren en verspreiden kennis en expertise over het drugsgebruik, -verslaving en -beleid.

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) 
Drugscriminaliteit, uitbuiting en mensenhandel zijn vaak met elkaar verwerven. Het CKM strijdt voor een wereld die vrij is van seksuele en criminele uitbuiting, door innovatie, onderzoek en agenderen.

NOS-stories
Wat is een ‘geldezel’ eigenlijk? De NOS legt het uit in deze video. Ook hebben ze een toegankelijke video gemaakt over drugsdealen op school. Bekijk hier het filmpje.